vip解析接口

2020.05.01更新

http://api.bbbbbb.me/jx/?url=
http://api.bbbbbb.me/yunjx/?url=
http://api.bbbbbb.me/playm3u8/?url=
http://api.bbbbbb.me/vip/?url=
http://api.bbbbbb.me/yun/?url=
http://jx.du2.cc/?url=
http://jx.598110.com/?url=
http://jx.618ge.com/?url=
http://vip.jlsprh.com/?url=
http://jx.drgxj.com/?url=

图片[1]-vip解析接口-神族九帝

https://shenzjd.com/shenzjd/video/  

上面用的就是这样的接口,里面也有好多

收集多日,基本都是通用的vip接口。有些有时候不能用,反正从上往下试
前两个力荐!!

https://z1.m1907.cn/?jx=
https://jx.618g.com/?url=
https://www.1717yun.com/jx/ty.php?url=
https://cdn.yangju.vip/k/?url=
https://api.sigujx.com/?url=
https://vip.jaoyun.com/index.php?url=
https://jx.618g.com/?url=
https://api.bbbbbb.me/jx/?url=
https://www.myxin.top/jx/api/?url=
https://jiexi.071811.cc/jx.php?url=
https://jx.wslmf.com/?url=
https://jx.dy-jx.com/?url=
https://vip.mpos.ren/v/?url=
https://jqaaa.com/jx.php?url=
https://jx.598110.com/index.php?url=
https://jx.bwcxy.com/?v=
https://jx.rdhk.net/?v=
https://jx.fo97.cn/?url=
https://www.kpezp.cn/jlexi.php?url=
https://jx.ivito.cn/?url=
https://api.927jx.com/vip/?url=
https://api.tv920.com/vip/?url=
https://www.ka61b.cn/jx.php?url=
https://api.lhh.la/vip/?url=
https://api.sumingys.com/index.php?url=
https://api.8bjx.cn/?url=
https://v.qianyicp.com/v.php?url=
https://mcncn.cn/?url=
https://jx.f41.cc/?url=
https://www.ckmov.vip/api.php?url=
https://cn.bjbanshan.cn/jx.php?url=
https://jx.mw0.cc/?url=
https://www.33tn.cn/?url=
https://jx.1ff1.cn/?url=
https://jx.000180.top/jx/?url=
https://py.ha12.xyz/sos/index.php?url=
https://www.administratorw.com/video.php?url=
https://jiexi.380k.com/?url=
https://jx.wslmf.com/?url=
https://okjx.cc/?url=
http://jx.ejiafarm.com/dy.php?url=

THE END
喜欢就支持一下吧
点赞1赞赏
分享
评论 共2条

请登录后发表评论

  • 神族九帝的头像-神族九帝
  • YKM0
   我这里有一个ys.ykmbbs.top?v=
   4年前
  • 神族九帝的头像-神族九帝
  • Christina Carneal0
   Thanks for finally writing about > vip解析接口 | 神族九帝 < Loved it!
   3年前